Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdet egyházi jogi személyeknek hitéleti, illetve közösségi célú beruházásaikhoz, épületfelújításokhoz, valamint közösségi célú programjaiknak megvalósításához.

A pályázat során a kérelmező két komponens közül választhat.

Az első komponens célja az egyházi közösségek hitéleti, kulturális, oktatási, közösségépítő és felzárkóztató tevékenységével szorosan összefüggő helyiségek felújításának, kialakításának illetve működtetésének támogatása. A pályázat ezen komponensében az igényelhető támogatás minimális összege 150 ezer forint, a maximális összeg 5 millió forint.

A második komponens célja az egyházi hitéleti vagy közfeladatot ellátó, műemlék ingatlanok védelmét, felújítását, bővítését, valamint egyéb szükséges egyházi felújítási, építési beruházások támogatása. A pályázat ezen komponensében az igényelhető támogatás minimális összege 1 millió forint, a maximális összeg 35 millió forint. 
 
FELHÍVÁS

egyházi célú támogatási lehetőségekre
 

Magyarország Kormányának célja hazánk megújítása, nemzetünk megerősítése. Munkájában támaszkodik a társadalom legnagyobb értékközösség alkotóira, az egyházakra.
Mindezekre tekintettel Alaptörvényünk Nemzeti Hitvallása leszögezi: „…a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezető évtizedei után múlhatatlanul szükségünk van a lelki és szellemi megújulásra.”
Ebből kiindulva az egyházakról szóló sarkalatos törvény preambuluma kimondja, hogy „A Magyarországon működő vallási közösségek a társadalom kiemelkedő fontosságú értékhordozó és közösségteremtő tényezői, amelyek hitéleti tevékenységük mellett, nevelési, oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint kulturális, környezetvédelmi, sport- és más tevékenységükkel, valamint a nemzeti tudat ápolásával is jelentős szerepet töltenek be az ország és a nemzet életében. Magyarország elismeri és támogatja a külhoni magyar közösségek életében meghatározó szerepet játszó vallási közösségek tevékenységét is.” [2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról]

Ennek fényében Államtitkárságunk célja, hogy a Felhívás közzétételével felmérje azon támogatási igényeket, amelyek a 2016. költségvetési év során az egyházi jogi személyek hitéleti, illetve közösségi célú beruházásaihoz, épületfelújításaihoz, valamint közösségi célú programjainak megvalósításához szükségesek.

A kérelmező – választása szerint – a két előirányzat egyikére nyújthat be egy darab egyedi igénybejelentést:

1. EGYH-KCP-16 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

Az előirányzat célja az egyházi közösségek hitéleti, kulturális, oktatási, közösségépítő és felzárkóztató tevékenységével szorosan összefüggő helyiségek felújításának, kialakításának illetve működtetésének támogatása.
A közösségi terek építésének támogatása révén a közösségek megerősödését kívánjuk szolgálni. Meggyőződésünk, hogy az egyházaknak a hit erejéből táplálkozó közösségalkotó ereje olyan energiát sugároz, amelyek képesek valamennyi embert, hívőt és nem hívőt egyaránt gazdagítani.

Támogathatóak az említett közösségi célú helyiségekben megvalósuló egyházi hitéleti, kulturális, oktatási, közösségépítő vagy felzárkóztató rendezvények, táborok, kiállítások, vallásturisztikai programok, nem iskolarendszerű képzések, szolgáltatások.Támogatásban részesíthetők azon egyházi ingatlan-felújítások, melyekben a helyi közösség hitéleti tevékenysége, valamint kulturális közösségépítő események valósulnak meg (ifjúság nevelés, szociális és gyermekvédelmi tevékenység, a család megtartó erejét szolgáló egyházi rendezvények, zenei, képző- és alkotóművészeti programok, képzések, hitéleti oktatás, nem iskolarendszerű képzések, szolgáltatások, stb.)
Támogatható továbbá a határon túli és ott a magyarság megmaradását szolgáló egyházi közösségek tevékenysége: hitéleti, kulturális, oktatási és közösségépítő programjait szolgáló
helyiségek felújítása vagy kialakítása. Ezeknek a közösségeknek az erősítése nemzetmegtartó munkát is jelent, hiszen az ott élők számára sokszor az egyházi közösséghez tartozás az egyik legfőbb kapocs a nemzettel, a magyarsággal, kultúránkkal.
Ugyancsak az előirányzatból finanszírozható azon létesítmények rekonstrukciója, amelyek szórvány vagy hátrányos helyzetű kistérségi felzárkózást segítő programoknak adnak helyet.
Az igényelhető támogatás minimális összege 150 ezer forint, a maximális összeg 5 millió forint.

2. EGYH-EOR-16 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások

Az előirányzat az egyházi hitéleti vagy közfeladatot ellátó, műemlék ingatlanok védelmét, felújítását, bővítését, valamint egyéb szükséges egyházi felújítási, építési beruházások támogatását szolgálja. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a magyar nemzeti kulturális örökség részét képező kárpát-medencei egyházi műemlékek és a kárpát-medencei magyar egyházak nemzetmegtartó szerepének növelését célzó egyéb beruházások, felújítások támogatására.
Az Államtitkárság fenntartja magának a jogot az örökségvédelmi szempontok betartásának ellenőrzésére.
A támogatás igényléséhez hazai igénylők esetében szükséges a felettes egyházi szerv ajánlása.
Az igényelhető támogatás minimális összege 1 millió forint, a maximális összeg 35 millió forint.

A támogatás igénybevételére jogosultak köre
A felhívás keretében az alábbi szervezetek nyújthatnak be támogatási igényt:
1. Egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek valamelyik GFO kódjával rendelkeznek (GFO kódok szerint: 551, 552, 555, 559), ezek a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10 - 12. §-a szerinti szervezetek)
2. Határon túli magyar ajkú egyházi szervezetek
Az igények elbírálása során előnyt jelent:
befejezés előtt álló beruházás
felettes egyházi szerv ajánlása (EGYH-EOR-16 hazai igénylője esetén kötelező)

Az igénybejelentés benyújtása
A támogatási igényt elektronikus úton lehet benyújtani a az elektronikus támogatáskezelő rendszerben (rövidítve: EPER-ben). Az internetes felület az EMET honlapján (www.emet.gov.hu) elérhető EPER belépési ponton keresztül, vagy a www.eper.hu oldalon az EMET rendszer választásával érhető el. Az internetes felületen történő regisztrációt követően, az előirányzat kódját kiválasztva nyílik lehetőség a támogatási adatlap kitöltésére. A regisztrációban, illetve az adatlap kitöltésében az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő munkatársai az alábbi elérhetőségen nyújtanak segítséget: +36/1-795-5300 vagy Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A regisztrációt követően a rendszer által generált regisztrációs nyilatkozatot egy példányban kinyomtatva, cégszerű aláírással ellátva kérjük eljuttatni az alábbi postacímre:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Osztálya
1387 Budapest, Pf. 1467

Az igénybejelentés elektronikus feltöltésének, valamint a nyilatkozat postára adásának határideje:

2015. október 29., 23:59.

Javasoljuk, hogy az elektronikus rendszer esetleges túlterheltségének elkerülése érdekében, az igénybejelentéseket ne a beadási határidő legvégén nyújtsák be!


A Felhívás részét képezi az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján publikált útmutató is, melynek részletes tanulmányozását javasolja Államtitkárságunk.


A támogatói döntés

A Támogató – Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkára – döntéséről a nyertes kérelmezőket írásban értesítjük.
A döntéssel kapcsolatban a további információk a www.emet.gov.hu internetes felületen érhetők el. A Támogató döntése nem minősül előzetes kötelezettségvállalásnak, a Kedvezményezettek a támogatásra a támogatási szerződés aláírásával szereznek jogosultságot.
A támogatást a kedvezményezettek támogatási szerződés aláírását követően kapják meg támogatási előleg formájában.
Az előirányzat pénzügyi lebonyolítását és a szerződéskötést az Emberi Erőforrások Minisztériumának háttérintézménye, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) végzi.

Budapest, 2015. szeptember 29.

Soltész Miklós
államtitkár