FELHÍVÁS

Jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, eljárások prototípusainak kifejlesztésére, valamint forgalomba hozatalára.

A Felhívás címe:

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

A Felhívás kódszáma:

GINOP-2.1.7-15

Magyarország Kormányának Felhívása a vállalkozások számára1, a vállalati K+F+I kiadások GDP-hez viszonyított arányának növelése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítését. Kiemelt cél a K+F+I együttműködések elterjesztése és a kiválóság felkarolása, illetve a KKV szektor kiaknázatlan K+F+I lehetőségeinek ösztönzése. A cél elérését a Kormány az önállóan kutatás-fejlesztési, valamint innovációs tevékenységet végző vállalkozások támogatásával tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.


Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

  • a benyújtott támogatási kérelmekről az adott értékelési szakasz záró időpontjától számított 40 nap2 alatt dönt;
  • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket minimum 10 millió Ft – maximum 130 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
  • az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a projekt megítélt támogatási összeg legfeljebb 75%-ának – induló vállalkozások esetében legfeljebb 40%-ának – megfelelő előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják3, hogy:
  • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a K+F+I tevékenység intenzitásának növelése cél eléréséhez;
  • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet;
  • a projektek új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik a vállalati szférában.

1 Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a Felhívás jogosultsági feltételeinek. Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 4. fejezetben.

2 A projekt értékelésének időtartama a 272/2014. (XI.5) Kormányrendeletben meghatározott esetekben megnövekedhet.
3 A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a Felhívás további fejezeteiben.


 További információk, letölthető felhívás: http://palyazat.gov.hu/doc/4539